JetRockets Team

More

Leadership

Natalie Kaminski
Igor Alexandrov
Alexey Solilin
Ilya Mikrukov

Development

Arina Shmeleva
Julia Egorova
Eugene Komissarov
Maxim Romanov
Alexander Blinov
Irina Mukhareva
Alexander Budchanov
Ilia Kriachkov
Alexander Ivlev
Dmitry Voronov
Arsen Abalyan
Alexey Golovanov
Alexander Spitsyn
Andrey Morozov
Vitaly Platonov
Dmitry Sokolov
Maksim Agafonov
Valery Shved