JetRockets Team

Подробнее

Leadership

Natalie Kaminski
Igor Alexandrov
Alexey Solilin
Alexander Solilin
Ilya Mikrukov
Roman Smirnov

Development

Julia Egorova
Eugene Komissarov
Andrey Suhomozgy
Maxim Agafonov
Alex Blinov
Irina Mukhareva
Alexander Budchanov
Ilia Kriachkov
Alex Ivlev
Dmitry Voronov
Arsen Abalyan
Alexey Golovanov
Alexander Spitsyn
Andrey Morozov